Bumeranq Yaradıcılıq Mətbəxi – Viral&Guerrilla

Bumeranq Yaradıcılıq Mətbəxi reklam agentliyidir. İşimiz müştərinin verdiyi informasiyanı insanların şüuraltına yeləşdirməkdir.

Reklam deyəndə diqqət çəkmək barədə düşünürük. Diqqət çəkmək deyəndə Virallıq yada düşür. Virallıq deyəndə isə Bumeranq Yaradıcılıq Mətbəxi yada düşür. Biz bu imici qazanmaq üçün 2011-ci ildən bəri reklamda virallığa sadiq qalmışıq. Biz şüuraltına işləyirik.

Məqsədimiz kreativ, qeyri-ənənəvi reklam xidmətləri göstərməklə fərqlilik yaratmaq və diqqəti müştərinin məhsuluna və ya xidmətinə yönəltməkdir. Bizə verdiyiniz dəyər Sizə geri qayıdacaq!